Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.

KLACHTENPROCEDURE

FL*W ORGANISATIES is gericht op het tevreden houden van de opdrachtgevers. Wanneer door de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de opdrachtgever verzocht om de klacht inclusief argumentatie schriftelijk in te dienen bij. De klacht moet worden ingediend binnen twee weken na beëindiging van de opdracht. 

FL*W ORGANISATIES 
t.a.v. klachtenfunctionaris  
Schiedamseweg 6 
3134 BJ Vlaardingen 

Bevestiging van ontvangst 
De ontvangst van de klacht wordt gelijk bevestigd aan de klager.  

Afhandeling klacht 
Klachten worden de directie van Kooning & de Graaf behandeld. Dhr. F.D. Kooning is vast gesteld als klachtenfunctionaris. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.  De klacht zal 24 maanden na data worden bewaard in het klachtenarchief.  

Reactie termijn 
Binnen drie weken na ontvangst zal de directie een adequate reactie geven. Mocht het afhandelen van de klacht langer duren dan gewenst, dan zal de deelnemer hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht met een redelijke reden. 

Onafhankelijke derde  
Wanneer er over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt, kun jij je wenden tot vereniging Lean Six Sigma Nederland (LSSN).

Het adres van LSSN is:
Mary Zeldenrustweg 52
2331 ND Leiden

Het oordeel van LSSN is bindend voor FL*W Organisaties.