Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.

KLACHTENPROCEDURE

FL*W Organisaties is gericht op het tevreden houden van de opdrachtgevers. Wanneer door de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de opdrachtgever verzocht om de klacht inclusief argumentatie schriftelijk in te dienen bij. De klacht moet worden ingediend binnen twee weken na beëindiging van de opdracht.  

FL*W ORGANISATIES  
t.a.v. klachtenfunctionaris   
Kuiperstraat 80
3131 CH Vlaardingen  

Bevestiging van ontvangst  
De ontvangst van de klacht wordt gelijk bevestigd aan de klager.   

Afhandeling klacht  
Klachten worden door de directie van FL*W Organisaties behandeld. Mevrouw I.M.G. van de Luytgaarden is vast gesteld als klachtenfunctionaris. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.  De klacht zal 24 maanden na data worden bewaard in het klachtenarchief.  

Reactie termijn  
Binnen drie weken na ontvangst zal de directie een adequate reactie geven. Mocht het afhandelen van de klacht langer duren dan gewenst, dan zal de deelnemer hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht met een redelijke reden. 

Onafhankelijke derde  
Wanneer er over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt, kun jij je wenden tot Bart van der Wijst.

Contact:
Bart van der Wijst 
Amersfoortseweg 102
3941 EP Doorn

Het oordeel van Bart van der Wijst is bindend voor FL*W Organisaties.